Πιστοποιήσεις - Ελληνικό Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ΤΙΜΙΟΝ

     

Πιστοποιήσεις

Ο ελαιώνας μας καλλιεργείται με βάση τους αυστηρότατους κανόνες της βιολογικής γεωργίας (Κοινοτικοί Κανονισμοί 834/2014 και 889/2015), που απαγορεύει τη χρήση χημικών λιπασμάτων (που ως γνωστόν μολύνουν τους υδάτινους πόρους) και τοξικών φυτοφαρμάκων (που ευθύνονται για τις αυξημένες καρκινοπάθειες των γεωργών και επιμολύνουν το ελαιόλαδο με κίνδυνο για τον καταναλωτή).Click here to get the analysis certificate